Toon je Kunst Twenterand
‘Cultuur Café’

18 oktober 2018
Gemeente Twenterand
Manitobaplein 1    
7671 GS
Vriezenveen

Deelname is gratis, maar graag even vooraf aanmelden (voor 17 oktober 2018) door je naam en naam organisatie te mailen naar
info@toonjekunsttwenterand.nl

Met Ferenc van Damme
Communicatiestrateeg, dichter, cultureel ondernemer en beleidsontwikkelaar ‘Participatie en Communicatie’ bij de provincie Overijssel.

En Eleon de Haas:
Cultuurmakelaar Twenterand over transparant begroten en succesvol fondsen werven en informatie over het innovatiefonds van de gemeente Twenterand.‘Heel Snel Heel Anders!’

Ferenc van Damme, communicatiestrateeg, energetisch therapeut, dichter, beleidsontwikkelaar ‘Participatie & Communicatie' bij de provincie Overijssel, winnaar van de Galjaard Prijs 2016 voor beste communicatie in de non-profit sector en de enige ambtenaar in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam, leidt een vurige interactieve discussie met overtuigende cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten.

Ferenc werkt nu al ruim 9 jaar, voornamelijk voor provincie Overijssel onder de noemer ‘Eigentijds Bestuur’, aan (zelf-)inzicht om op andere manieren de 'kracht uit de samenleving' aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende ‘soorten’ inwoners te stimuleren.

Vooral ook met de groeiende groep mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen door besturen, raden, instituten en overheden; nu rond de 66% van de inwoners.

Conventioneel communiceren en toepassen van traditionele 'burgerparticipatie' met ‘the usual suspects’ levert minder en minder op, dat is duidelijk.

En de enigen die nog serieus over 'burgers' spreken zijn militairen en bureaucraten; wie kent er persoonlijk een normaal mens die zichzelf 'burger' noemt of voelt?
Maar wat werkt er dan wel?
Van wie is die 'Leefbaarheid' nu eigenlijk?

Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, en die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving aan het maken zijn?

Hoe vinden wij hierin onze eigen meerwaarde opnieuw uit?

Hoe interesseren we mensen om te voelen dat de publieke zaak ook van hen is, om nieuwe initiatiefnemers, bestuursleden, vrijwilligers, leden, stemmers te worden?...

Hoe voorkom je dat jouw organisatie voor 2030 ook een Kodak, Nokia, V&D of Kijkshop wordt?...

Kennis van doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van je eigen rol in een razend snel ontwikkelende ‘permanent bèta’ wereld, en een dramatisch andere houding van onszelf zijn essentieel voor een streven naar echte dialoog in een vitale, samenredzame ‘doe-democratie’!


Twenterand
15 t/m 19 oktober 2018